Kundcase bygga förtroende

Utmaning

Ett noterat mid cap-bolag hade under flera kvartal haft prognoser som man inte lyckats leva upp till. Bolagets kommunikation var både "spretig" och optimistisk. Ledningens bristande förmåga att hantera de kortsiktiga förväntningarna överskuggade bolagets långsiktiga potential. Förtroendet hos investerarna var lågt, vilket avspeglades i aktiens värdering.

Tillvägagångssätt

Box IR anlitades för löpande IR-support för att bistå ledningen i arbetet att upprätta förtroendet hos investerare och analytiker. Arbetet bestod i att planera kommunikationsinsatserna mot aktiemarknaden och säkerställa att innehållet i pressmeddelanden, kvartalsrapporter samt investerarpresentationer var trovärdigt och konsekvent.

Resultat

Kunden har blivit av med stämpeln "förhoppningsbolag" och investerarnas fokus har förflyttats mot potentialen på lång sikt. Ledningens förtroende har ökat och aktiekursen har stigit kraftigt.