Kundcase rapportstruktur

Utmaning

Kvartalsrapporterna från ett onoterat finansföretag behövde förbättras i syfte att förutom att informera finansmarknaden också stödja marknadsföringen av bolagets spar- och låneprodukter till företag och allmänhet.

Tillvägagångssätt

Box IR gick igenom kundens tidigare kvartalsrapporter och jämförde med finansiella rapporter från andra icke-publika såväl som publika bolag. En ny disposition med ökat grafiskt inslag och tydligare finansiella sammanställningar arbetades fram.

Resultat

Kvartalsrapporterna blev såväl mera lättillgängliga som informationsrika och fungerar som en naturlig del av det material som säljarna presenterar för nya kunder.