Kundcase “analytikergranskning”

Utmaning

Investerare och analytiker upplevde att detta noterade bolags kvartalsrapporter ofta saknade en ”röd tråd” samt efterfrågade en större öppenhet i den finansiella kommunikationen. Företagsledningen märkte av detta genom att de fick lägga onödig tid åt att förtydliga sina budskap i investerarmöten.

Tillvägagångssätt

Box IR bistår kunden inför varje kvartalsrapport för att tydliggöra budskapen och i förväg identifiera de frågeställningar aktiemarknaden väntas ha på bolagets utveckling och resultat.

Resultat

Företagets kvartalsrapporter har blivit mera transparenta och ledningen kan lägga mera tid på att diskutera strategiska och framåtblickande frågor med analytiker och investerare.