Kundcase nyemission

Utmaning

Ett noterat konsultbolag hade behov av en betydande nyemission för en finansiell omstrukturering. Förslaget skulle presenteras för aktieägarna på en extra bolagsstämma och behövde offentliggöras i samband med bolagets halvårsrapport som visade kraftigt vikande omsättning och negativt resultat.

Tillvägagångssätt

Box IR diskuterade bakgrund, budskap och strategiska överväganden med kundens VD och CFO och formulerade sedan ett pressmeddelande som tydligt illustrerade hur beslutet skapade värde för aktieägarna.

Resultat

Pressmeddelande och halvårsrapport satte fokus på de möjligheter framåt som den finansiella omstruktureringen innebar. Kursfallet blev mindre än befarat och den senare nyemissionen övertecknades.