Kundcase perceptionsstudie

Utmaning

Ett small cap-bolag gav Box IR i uppdrag att utvärdera bolagets kommunikation mot kapitalmarknaden genom en anonym perceptionsstudie. Följande primära utmaningar identifierades:

  • Komplicerad investeringsberättelse
  • Reaktiv nyhetshantering
  • Volatil aktiekurs och låg likviditet

Tillvägagångssätt

Box IR genomförde intervjuer med investerare och analytiker och dokumenterade och analyserade marknadens uppfattning om bolaget. Utifrån analysen anlitades Box IR för att tydliggöra bolagets investeringscase samt att löpande bistå ledningen i verkställandet av kommunikationsstrategi och informationspolicy.

Resultat

En ny och konsekvent genomförd kommunikationsstrategi ledde till ökat förtroende i marknaden, vilket dokumenterades i högre värdering, lägre volatilitet och ökad omsättning i aktien.