Kunder

Skälen till att anlita externa rådgivare inom IR kan variera. En del kunder saknar interna resurser för att vidta åtgärder eller uppfylla krav och förväntningar på ett effektivt sätt. Andra kämpar med förlegade investeringscase eller företagsberättelser, dålig visibilitet och / eller omotiverat låg värdering.

Våra kunder består av allt från unga tillväxtföretag till mogna noterade storbolag och återfinns i praktiskt taget alla större branscher. De anlitar oss i en mängd olika situationer där insatserna är höga, oavsett om det gäller förberedelse inför en börsintroduktion, bana väg för ett förvärv eller samgående, hantera en kris, bygga förtroende eller kommunicera en förändring av strategi eller inriktning.

Oavsett storlek eller behov har våra kunder en sak gemensamt - de förstår att kommunikation och investerarrelationer påverkar bolagsvärdet.


Exempel på kunduppdrag

Kundcase rapportstruktur
Läs om hur en förbättrad struktur och layout gjorde att den här kundens kvartalsrapporter också kunde användas som säljmaterial.
Kundcase perceptionsstudie
Läs om hur en konsekvent genomförd kommunikationsstrategi skapade förtroende och ökat aktieägarvärde.
Kundcase bygga förtroende
Läs om hur vi hjälpte kunden att flytta investerarnas fokus mot bolagets långsiktiga potential.
Kundcase nyemission
Läs om hur vi satte fokus på framtida möjligheter i samband med en nyemission och finansiell omstrukturering.
Kundcase GAP-analys
Läs om hur vi förberedde ett handelsbolag för en notering genom att identifiera gapet mellan nuläge och önskad IR-nivå.
Kundcase “analytikergranskning”
Läs om hur våra "analytikerögon" hjälper kunden att göra kvartalsrapporterna tydligare och mer transparenta.