Kundcase bolagsbeskrivning

Utmaning

En börsnoterad leverantör inom vårdssektorn var i stort behov av uppdaterade texter som bättre förklarade bolaget, dess marknadsposition och framtidsutsikter i sin presentation för investerare.

Tillvägagångssätt

Med utgångspunkt i intervjuer samt befintligt material såsom texter i årsredovisning och på hemsida tog Box IR fram en ny beskrivning av bolagets marknad, konkurrenssituation, affärsmodell och framtidsutsikter.

Resultat

Bolaget tydliggjorde budskap och marknadspositionering genom nya texter på hemsida och i årsredovisning. Förståelsen för bolagets verksamhet förbättrades avsevärt och har inneburit att mindre tid behöver läggas på att förklara bolagets inriktning vid investerarmöten.