Kundcase GAP-analys

Utmaning

Ett handelsföretag med lång historik i en onoterad miljö behövde se över sina kommunikationsprocesser och investerarrelationer inför en kommande notering på NASDAQ OMX Stockholm.

Tillvägagångssätt

Box IR genomförde en GAP-analys över kundens befintliga kommunikationsprocesser i allmänhet och den finansiella kommunikationen i synnerhet för att identifiera gapet mellan existerande processer och önskat läge vid notering såväl som på längre sikt.

Resultat

Analysen renderade ett åtgärdsprogram med rekommendationer om ambitionsnivå på IR-området och vilka insatser som krävdes för att nå dit.