Investor Relations

Investor Relations (IR) integrerar ekonomi, kommunikation, marknadsföring och regelefterlevnad i syfte att skapa de mest effektiva kommunikationskanalerna mellan ett företag, den finansiella sektorn, och andra målgrupper med målet att uppnå en rättvisande värdering av företagets värdepapper.

Vi betraktar ert företag som investerare och analytiker kommer att se det och kan förutse frågeställningar och problem ni kommer att stöta på. Vi vet skillnaderna mellan er corporate story och er investment story, och kan hjälpa er att utveckla var och en.

Tjänster vi erbjuder

Den finansiella kommunikationens innehåll, kvalitet och trovärdighet har stor inverkan på ditt företags rykte, framtidsutsikter, värdering samt möjligheter till finansiering. Eftersom information idag sprids blixtsnabbt och era intressenter värderar nyheter momentant, är det viktigt att ni själva styr berättelsen. Just detta är vår kärnkompetens.

Löpande rådgivning

Kvalificerad konsulthjälp till kundens förfogande.

Läs mer...

Finansiell rapportering

Våra tjänster för kvartalsrapportering och årsredovisningar.

Läs mer...

"Damage control"

Hantera oförutsedda, negativa händelser på bästa sätt.

Läs mer...

Perceptionsstudier

Inhämta en "osminkad" kvalitativ bild av marknadens syn på ert bolag.

Läs mer...

IR-audit och GAP-analys

Identifiera gapet mellan nuläge och er eftersträvade nivå på IR-funktionen.

Läs mer...

IR-bemanning

Bemanning av er IR-funktion under kortare eller längre period.

Läs mer...