Box IR
Sharing is caring!

Finansenkät 2016 – läs om resultaten

Finansmarknadsenkät vinnare

Resultaten från Box IR:s Finansmarknadsenkät klara

Box IR genomför årligen en finansmarknadsenkät bland professionella aktörer på den svenska aktiemarknaden för att ta reda på vad de anser om börsbolagens kommunikation.

Enkäten är en "top of mind"-undersökning, det vill säga att respondenterna vägleds inte hur de ska svara utifrån en färdig lista med bolag.

Antalet omnämnanden i kategorierna "Skapat värde med sin kommunikation" respektive "Förstört värde med sin kommunikation" ligger till grund för sammanställningen av den övergripande kommunikationsrankingen, där nettot av antal positiva och negativa omdömen ger en totalpoäng.

Vi ber också respondenterna uppge vilket eller vilka bolag de anser har Sveriges bästa IR-team, något som inte bara innefattar finansiell kommunikation utan också servicegrad, tillgänglighet, kunskap om marknad och bolag med mera.

Denna ranking korrelerar ibland förvånansvärt lite med uppfattningen om bolagets övergripande kommunikation. Detta kan förklaras av att många duktiga IR-team kämpar i ”motvind” med företagsledningar som har begränsad förståelse för vikten av en bra och tät kommunikation med aktiemarknaden.

Årets enkät genomfördes under september till november där 107 respondenter från den svenska finansmarknaden svarat på frågor om börsbolagens finansiella kommunikation och IR.

Nedan följer de högst placerade inom varje kategori:

Bäst på att skapa värde med kommunikation

Många av de här bolagen har placerat sig i toppen av vår kommunikationsranking under flera år och det beror inte bara på att bolagen utvecklats väl och att deras aktier haft en god kursutveckling. De här bolagen är öppna, tydliga och transparenta i sin kommunikation, men framför allt uppvisar såväl ledning som IR-team en stor förståelse för kapitalmarknaden.

1

ASSA ABLOY

2

ATLAS COPCO

3

SANDVIK

Sveriges bästa IR-team finns hos

För andra året i rad kniper Trelleborg och Christofer Sjögren titeln ”Sveriges bästa IR-team”.

1

TRELLEBORG

2

ATLAS COPCO

3

BOLIDEN

Nästa bolag att byta VD

Genom åren har vi sett att dåliga placeringar i den övergripande kommunikationsrankingen inte sällan förespeglar kommande VD-skiften. Misshandlade investerare brukar inte vara ett framgångsrecept för god aktiekursutveckling och när tålamodet hos ägare och styrelse tryter tenderar VD att bytas ut.

Misshandlade investerare brukar inte vara ett framgångsrecept för en god aktiekursutveckling...

Click to Tweet

HEXAGON

Ericsson, som fick flest röster i enkäten, har redan aviserat sitt ledningsbyte. Därmed spår finansmarknaden att nästa bolag att att skifta VD blir Hexagon.

About the Author Box IR

Box IR is a Stockholm based communications and investor relations consultancy. Founded in 2010, we have helped many clients engage with investors and improve their communication with the financial markets.

follow me on:

Leave a Comment: