Category Archives for Kundcase

Kundcase rapportstruktur

Läs om hur en förbättrad struktur och layout gjorde att den här kundens kvartalsrapporter också kunde användas som säljmaterial.

Läs mer

Kundcase perceptionsstudie

Läs om hur en konsekvent genomförd kommunikationsstrategi skapade förtroende och ökat aktieägarvärde.

Läs mer

Kundcase GAP-analys

Läs om hur vi förberedde ett handelsbolag för en notering genom att identifiera gapet mellan nuläge och önskad IR-nivå.

Läs mer

Kundcase bygga förtroende

Läs om hur vi hjälpte kunden att flytta investerarnas fokus mot bolagets långsiktiga potential.

Läs mer

Kundcase bolagsbeskrivning

Läs om hur vi förtydligade budskap och marknadspositionering för kunden genom nya texter på hemsida och i årsredovisning.

Läs mer

Kundcase “analytikergranskning”

Läs om hur våra ”analytikerögon” hjälper kunden att göra kvartalsrapporterna tydligare och mer transparenta.

Läs mer

Kundcase nyemission

Läs om hur vi satte fokus på framtida möjligheter i samband med en nyemission och finansiell omstrukturering.

Läs mer