Category Archives for Erbjudande

Investor Relations

Investor Relations (IR) integrerar ekonomi, kommunikation, marknadsföring och regelefterlevnad i syfte att skapa de mest effektiva kommunikationskanalerna mellan ett företag, den finansiella sektorn, och andra målgrupper med målet att uppnå en rättvisande värdering av företagets värdepapper.Vi betraktar ert företag som investerare och analytiker kommer att se det och kan förutse frågeställningar och problem ni kommer […]

Läs mer

Kvartalsrapportering

Kvartalsrapporter är för många bolag det viktigaste gränssnittet mot den finansiella marknaden och handlar om mycket mera än att endast producera och distribuera själva delårsrapporten. För aktieägare eller andra som regelbundet följer bolaget har dessa avstämningspunkter stor betydelse för att bedöma den långsiktiga utvecklingen av er verksamhet. Därför är det nödvändigt att lägga tid och […]

Läs mer
Årsredovisningar

Årsredovisningar

Vi riktar oss främst till kunder som har en begränsad budget, men inte vill ge avkall på slutresultatet. Med vårt angreppssätt kan kostnaden begränsas genom att kunden får tydliga förutsättningar och själva levererar det innehållsmässiga. Vårt ansvar är att säkerställa en smidig process och skapa ett slutresultat minst i nivå med föregående årsredovisning vad avser […]

Läs mer

Löpande rådgivning

Löpande rådgivning innebär att Box IR ställer kvalificerad konsulthjälp till kundens förfogande för resursförstärkning och rådgivning samt som bollplank i kommunikationsfrågor, idéarbete och omvärldsbevakning. Vår ambition är att alltid finnas tillgängliga; telefonkonsultation kan ske på kort varsel och personligt möte med lite framförhållning. Beroende på omfattning kan ett löpande rådgivningsuppdrag bland annat innehålla: Innehåll (copy) […]

Läs mer

“Damage control”

Ibland går det fel. Det som inte ska hända händer. Oförutsedda, negativa händelser drabbar alla företag förr eller senare, men det behöver inte sluta så illa. Rätt hanterad kan en kris faktiskt stärka bolagets förtroende bland investerarna.Ett antal faktorer kan hjälpa er att rida ut en storm: Att tidigt identifiera problemet Att vara förbereddAtt inhämta […]

Läs mer

Perceptionsstudier

Framgångsrik finansiell kommunikation kräver förståelse för ert företags positionering på aktiemarknaden och vad som som påverkar er attraktionskraft på investerarna. Våra perceptionsstudier inhämtar en korrekt och kvalitativ bild av de faktorer som ligger bakom investerarnas syn på förtroende, värdering och investeringsvilja samt gör det möjligt att se sambandet mellan era förbättringsåtgärder och resultat. Skäl för […]

Läs mer

IR-bemanning

Box IR kan erbjuda såväl tillfällig IR/kommunikationsbemanning som outsourcing eller supportfunktion under kortare eller längre perioder. När det gäller bemanning kan vi erbjuda resurser till särskilda projekt eller för att överbrygga tillfällig brist. Under en övergångsperiod kan erbjuda tjänster som täcker allt från praktiska behov till strategisk rådgivning.

Läs mer

IR-audit och GAP-analys

Investerarrelationer påverkas i hög grad av processer och struktur, vilka i sin tur bidrar till att höja kvaliteten på IR-arbetet och servicenivån hos bolagets talespersoner gentemot kapitalmarknaden. Genom en IR-audit genomför Box IR en kartläggning och analys av era befintliga kommunikationsprocesser med fokus på den finansiella kommunikationen, inklusive policyer, pressmeddelanden samt annat publicerat material.Med en […]

Läs mer

Finansiell rapportering

Såväl kvartalsrapporter som årsredovisningar vara effektiva verktyg för att kommunicera med investerare och andra intressenter. Årsredovisningen kan samla och paketera information om företaget i en lättillgänglig form som passar många mottagare inklusive kunder, anställda och finansmarknad. Kvartalsrapporterna ger framförallt analytiker, investerare och media en löpande uppdatering om den finansiella utvecklingen och möjligheten att förmedla bolagets […]

Läs mer