Box IR
Sharing is caring!

All posts by Box IR

Finansmarknadsenkät vinnare

Finansenkät 2016 – läs om resultaten

Resultaten från Box IR:s Finansmarknadsenkät klaraBox IR genomför årligen en finansmarknadsenkät bland professionella aktörer på den svenska aktiemarknaden för att ta reda på vad de anser om börsbolagens kommunikation.Enkäten är en ”top of mind”-undersökning, det vill säga att respondenterna vägleds inte hur de ska svara utifrån en färdig lista med bolag.Antalet omnämnanden i kategorierna ”Skapat […]

Läs mer
Box IR ny strategisk byrå

Box IR ny strategisk IR-byrå

Box IR är en ny kommunikationsbyrå med fokus på investor relations och finansiell kommunikation.

Läs mer