Box IR
Sharing is caring!

All posts by Box IR

Finansmarknadsenkät vinnare

Finansenkät 2016 – läs om resultaten

Resultaten från Box IR:s Finansmarknadsenkät klaraBox IR genomför årligen en finansmarknadsenkät bland professionella aktörer på den svenska aktiemarknaden för att ta reda på vad de anser om börsbolagens kommunikation. Enkäten är en ”top of mind”-undersökning, det vill säga att respondenterna vägleds inte hur de ska svara utifrån en färdig lista med bolag. Antalet omnämnanden i […]

Läs mer
Box IR ny strategisk byrå

Box IR ny strategisk IR-byrå

Box IR är en ny kommunikationsbyrå med fokus på investor relations och finansiell kommunikation.

Läs mer