Box IR
Sharing is caring!

Finansenkäten 2017 – här är resultaten

Finansmarknadsenkät vinnare

Resultaten från Box IR:s Finansmarknadsenkät klara

Box IR genomför årligen en finansmarknadsenkät bland professionella aktörer på den svenska aktiemarknaden för att ta reda på vad de anser om börsbolagens kommunikation.

Enkäten är en "top of mind"-undersökning, det vill säga att respondenterna vägleds inte hur de ska svara utifrån en färdig lista med bolag.

Antalet omnämnanden i kategorierna "Skapat värde med sin kommunikation" respektive "Förstört värde med sin kommunikation" ligger till grund för sammanställningen av den övergripande kommunikationsrankingen, där nettot av antal positiva och negativa omdömen ger en totalpoäng.

Vi ber också respondenterna uppge vilket eller vilka bolag de anser har Sveriges bästa IR-team, något som inte bara innefattar finansiell kommunikation utan också servicegrad, tillgänglighet, kunskap om marknad och bolag med mera.

Denna ranking korrelerar ibland förvånansvärt lite med uppfattningen om bolagets övergripande kommunikation. Detta kan förklaras av att många duktiga IR-team kämpar i ”motvind” med företagsledningar som har begränsad förståelse för vikten av en bra och tät kommunikation med aktiemarknaden.

Årets enkät genomfördes under september till november där 111 respondenter från den svenska finansmarknaden svarat på frågor om börsbolagens finansiella kommunikation och IR.

Nedan följer de högst placerade inom varje kategori:

Bäst på att skapa värde med kommunikation

Många av de här bolagen har placerat sig i toppen av vår kommunikationsranking under flera år och det beror inte bara på att bolagen utvecklats väl och att deras aktier haft en god kursutveckling. De här bolagen är öppna, tydliga och transparenta i sin kommunikation, men framför allt uppvisar såväl ledning som IR-team en stor förståelse för kapitalmarknaden.

Assa Abloy petad från tronen

För första året sedan Finansmarknadsenkäten lanserades 2012 vinner inte Assa Abloy. Årets vinnare är istället Volvo, som redan i fjol tog ett stort kliv uppåt till en femteplats. I årets undersökning når dock bolaget ända fram och toppar tabellen med ​knapp marginal till Atlas Copco.

1

​VOLVO

2

ATLAS COPCO

3

SANDVIK

Sveriges bästa IR-team finns hos

Trelleborg. Med hårfin marginal ​kniper Trelleborg och Christofer Sjögren titeln ”Sveriges bästa IR-team” före Volvo och Atlas Copco.

1

TRELLEBORG

2

​VOLVO

3

​ATLAS COPCO

Nästa bolag att byta VD

Genom åren har vi sett att dåliga placeringar i den övergripande kommunikationsrankingen inte sällan förespeglar kommande VD-skiften. Misshandlade investerare brukar inte vara ett framgångsrecept för god aktiekursutveckling och när tålamodet hos ägare och styrelse tryter tenderar VD att bytas ut.

Misshandlade investerare brukar inte vara ett framgångsrecept för en god aktiekursutveckling...

Click to Tweet

HEXAGON

​Finansmarknaden tror att nästa ​vd-byte kommer att ​ske i Hexagon.

Leave a Comment: