Box IR
Sharing is caring!
Investeringshorisont

Allt du behöver veta om investerare (och lite till) – del 2

Investerartyper och strategier

​Nu när du kan allt om olika investerarkategorier från "Allt du behöver veta om investerare - del 1" är det dags att titta närmare på investerartyper och deras strategier.

quote-right

​Er investment story kommer aldrig att tilltala alla typer av investerare

quote-right

​Er investment story kommer aldrig att tilltala alla typer av investerare

Låt oss börja med att konstatera ​att er "investment story" aldrig kommer att tilltala alla typer av investerare eller investeringsstrategier.

Det kan tyckas enklare att locka investerare till ett lönsamt bolag med hög tillväxt, men det finns många investerare som aldrig skulle röra en sådan aktie.

Även om ni är en så kallad "dog" enligt BCG-matrisen, det vill säga har en låg marknadsandel i en mogen bransch, kan ni vara ett intressant placeringsalternativ för många investerare.

Hemligheten ligger i hur ni paketerar ​er "story".

Men för att göra det på bästa sätt behöver ni känna till vad som driver investeringsbesluten hos dem ni möter.

Att inte anpassa budskapet till mottagaren är lite som att "sälja sand i Sahara" och det är slöseri med både er och investerarens tid.

Låt mig därför ge er en inblick i några av de vanligast förekommande investeringsstrategierna på aktiemarknaden.

Värdeinvesterare (value investor)

Värdeinvesterare - Value investor

Värdeinvestering är förmodligen den vanligaste och mest kända av alla investeringsstrategier.

Konceptet är väldigt enkelt. Hitta bolag som prissätts lägre än sitt beräknade värde.

Värdeinvesteraren fokuserar på aktier med ”starka fundamenta”, det vill säga vinst, utdelning, substansvärde och kassaflöde, och som givet sin kvalitet handlas med en ”rabatt”.

Denna strategi baseras på att dessa aktier kommer att uppvärderas när marknaden korrigerar den ”felaktiga” värderingen.

Av framgångsrika investerare genom historien har det visat sig att denna strategi varit dominerande, och har tillämpats av ikoner som bland andra Benjamin Graham och Warren Buffet.

Även om denna strategi visat sig ge hög och uthållig avkastning har det funnits perioder när den fungerat betydligt sämre än andra strategier. Ett tydligt exempel på detta var under 1990-talet, då snabbväxande teknikbolag var i fokus.

Fokus: Starka fundamenta

bullhorn

​Din pitch: Lyft fram sådant som vinstkapacitet, kassaflöde och substansvärde

Fokus: ​​Starka fundamenta

bullhorn

​Din pitch: ​​Lyft fram sådant som vinstkapacitet, kassaflöde och substansvärde

Tillväxtinvesterare (growth investor)

Tillväxtinvesterare - Growth investor

Det bästa sättet att beskriva en tillväxtinvesterare är att sätta denne i kontrast mot en värdeinvesterare.

Värdeinvesteraren fokuserar på här och nu. De letar aktier som för stunden är undervärderade i förhållande till sitt beräknade värde.

Tillväxtinvesteraren å andra sidan, bryr sig mest om den framtida potentialen utan större hänsyn till den nuvarande värderingen.

Till skillnad från värdeinvesteraren kan tillväxtinvesteraren mycket väl investera i bolag med hög värdering i förhållande till sin nuvarande och tidigare intjäning.

Tillväxtinvesteraren räknar med att det inneboende värdet i sådana bolag kommer att öka med den snabba tillväxten och därmed överträffa även en, i dagsläget, hög värdering.

Fokus: ​​​Framtida tillväxt

bullhorn

​Din pitch: ​​​​Snabbväxande marknad, unik produkt/position, "first mover"

Fokus: ​Framtida tillväxt

bullhorn

​Din pitch: ​Snabbväxande marknad, unik produkt/position, "first mover"

Kvantitativ investerare (quantitative investor)

Kvantitativ investerare - Quant investor

Enkelt uttryckt fokuserar den här investeraren på de lägst värderade aktierna mätt utifrån vinstmultipel, direktavkastning eller prissättning av bolagets tillgångar.

De är dock kanske mer kända som ”quant investors” eller ”quant jockeys” som använder sig av avancerade statistiska modeller för att hitta felprissatta aktier.

I generella termer kan kvantitativ analys bäst förstås som ett sätt att systematiskt mäta eller utvärdera saker genom matematiska beräkningar utifrån olika variabler.

Dessa analysmodeller kan vara relativt enkla, baserade på endast ett fåtal parametrar såsom P/E-tal, skuldsättningsgrad och vinsttillväxt, men använder ofta mångdubbelt fler variabler.

Tillvägagångssättet ger en slags trygghet i sifferexercisen med bonusen att det tar bort den eventuella känslomässighet som en människa tillför i processen. Dock är modellerna aldrig bättre än människorna som byggt dem, även om artificiell intelligens (AI) i framtiden kan tänkas bidra till att utveckla ännu bättre algoritmer.

De här investerarna har sällan eller aldrig något intresse av att träffa VD eller IR, eftersom de baserar sina investeringsbeslut på matematik.

Fokus: ​​Statistiska modeller

bullhorn

​Din pitch: ​​Behövs inte, de vill ändå inte träffa er

Fokus: ​​Statistiska modeller

bullhorn

​Din pitch: ​​Behövs inte, de vill ändå inte träffa er

Kvalitativ investerare (qualitative investor)

Kvalitativ investerare - Qualitative investor

För den här investeraren ligger fokus på kvalitativa snarare än finansiella faktorer.

Vilka sitter i bolagsledningen? Vad har de för bakgrund? Vad har de gjort och var?

Det finns investerare som går så långt som att säga att är det bara rätt människor i bolaget, kan de investera nästan utan att behöva veta vad bolaget gör.

Kvalitativ analys fokuserar också på bolagets affärsmodell och hur det tjänar pengar. Är bolaget och dess affär för svår att förstå, går det bort.

Andra faktorer som väger tungt är industri, bransch och konkurrenssituation. Ett mediokert bolag i rätt bransch är attraktivare för denna investerare än det bästa bolaget i fel bransch. Ibland kan dock bolag ha en egen ”vallgrav” i en dålig bransch och på så sätt ändå vara intressant.

Styrkan i varumärket är ytterligare en faktor som ofta beaktas i denna investeringsstrategi, då det kan vara avgörande för om bolaget kommer att kunna försvara sin position på marknaden över tid.

Kvalitativ investering är en väl beprövad strategi som använts av många framgångsrika investerare genom åren.

Fokus: ​​​Kvalitet, framför allt på "mjuka" faktorer

bullhorn

​Din pitch: ​​​​"Rätt" människor, starkt varumärke, affärsmodell

Fokus: ​​​Kvalitet, framför allt på "mjuka" faktorer

bullhorn

​Din pitch: ​​​"Rätt" människor, starkt varumärke, affärsmodell

Motvallsinvesterare (contrarian investor)

Motvallsinvesterare - Contrarian investor

Enkelt uttryckt innebär denna strategi att investera i det ingen annan för ögonblicket vill ta i med tång.

De kan till och med sträcka sig så långt som att säga ”ju fler ​som tycker illa om en aktie, desto bättre”.

Den här investeraren letar aktier som oftast har en mycket nedtryckt värdering. 

Dessa aktier förväntas med den här strategin ha en större sannolikhet för uppvärdering än populära aktier som de flesta redan äger.

Eftersom de flesta investerarna i världen har ett ”följa John”-beteende, drivs aktiekurser ofta både över och under sitt ”rätta” värde. Det är dessa ”felprissättningar” som en contrarian investor försöker utnyttja.

Det är dock inte lätt att gå emot trenden när de flesta andra investerare springer i en annan riktning. För detta krävs stark övertygelse och ofta uthållighet, då det kan ta lång tid innan en eventuell omvärdering sker.

Fokus: ​​​​Mot strömmen, aktier ingen annan vill ha

bullhorn

​Din pitch: ​​​​​Turnaroundcase, kommande trendförändringar, varför marknaden har fel

Fokus: ​​​​Mot strömmen, aktier ingen annan vill ha

bullhorn

​Din pitch: ​Turnaroundcase, kommande trendförändringar, varför marknaden har fel

Inkomstinvesterare (income investor)

Inkomstinvesterare - Income investor

Income investor-strategin, som är en av de mer okomplicerade investeringsstrategierna, fokuserar på bolag som genererar stabila resultat och kassaflöden.

Därmed väljs ofta aktier i bolag, som nått en mognadsfas och inte längre växer kraftigt. Dessa bolag återfinns inte heller i snabbväxande branscher.

Utmärkande för de här bolagen är att de, i stället för att återinvestera vinsterna i verksamheten, tenderar att distribuera ut vinsterna i form av till exempel utdelning till sina aktieägare.

Fokus: ​​​​​Utdelning

bullhorn

​Din pitch: ​​​​​​Stabila resultat och kassaflöden, mognadsfas, utdelningspolicy

Fokus: ​​​​​Utdelning

bullhorn

​Din pitch: ​​Stabila resultat och kassaflöden, mognadsfas, utdelningspolicy

Aktivistinvesterare (activist investor)

Aktivistinvesterare - Activist investor

Aktivistinvesteraren bygger sin strategi på att köpa stora aktieposter i noterade bolag för att, genom en styrelseplats eller på andra sätt, försöka åstadkomma kraftig förändring i de bolag de köpt in sig i.

De bolag som är måltavlor för aktivistinvesteraren är oftast antingen misskötta, har dålig kostnadskontroll, förväntas kunna nå en högre lönsamhet utanför börsen eller har något annat problem som aktivisten tror sig kunna lösa för att höja värdet på bolaget.

Aktivistinvesterare och deras framfart är ofta tämligen medial, genom att de själva och bolagen de investerar blir omskrivna och aktiviteten bland andra storägare brukar öka.

Synlighet i media kan också sägas vara en del av själva strategin, eftersom det sätter ökad press på befintlig styrelse och ledning. Uppmärksamheten drar också till sig andra investerare som vill ”ta rygg” på aktivisten och de förändringar som väntas driva en värdeökning.

Normalt sett är detta inte investerare man som bolag letar efter. 

En framgångsrik aktivist driver vanligtvis igenom omvälvande förändringar i såväl bolagsstruktur som företagsledning.

​Men om ni blir måltavla för en aktivistinvesterare trots att ni tror på nuvarande ​styrelse och strategi bör ni lägga krutet på att övertyga övriga aktieägare om er sak.

Fokus: ​Låg värdering, vanskötta bolag, styckningskandidater

bullhorn

​Din pitch: ​​​​​​​Vanligtvis ingen, om man inte som företagsledning är på kollisionskurs med styrelsen​

Fokus: ​​​​​​Låg värdering, vanskötta bolag, styckningskandidater

bullhorn

​Din pitch: ​Vanligtvis ingen, om man inte som företagsledning är på kollisionskurs med styrelsen​

Blankare (short seller)

Merparten av den globala investeringsmarknaden är inriktad på köpa kvalitativa bolag med duktiga och ärliga företagsledningar, rena balansräkningar och goda framtidsutsikter som handlas under sitt motiverade värde.

Blankare - Short seller

Blankning, eller ”short selling”, däremot, låter en investerare tjäna pengar på motsatsen – det vill säga övervärderade bolag med svaga eller negativa framtidsutsikter.

Genom att låna aktier och sälja dem i marknaden, tjänar blankaren pengar när aktien går ner, eftersom de då kan återköpas till ett lägre pris innan de lämnas tillbaka till utlånaren.

Blankning har i allmänhetens ögon en negativ klang, lite likt gamar som cirklar ovanför ett skadat djur.

Många företagsledningar känner sig förödmjukade och orättvist behandlade när bolagets aktier blankas. Det är i viss mån är förståeligt, men det brukar finnas anledning till att blankare flockas och det är oftast inget gott betyg åt management.

Blankning är ​ett fenomen som kommer att ​finnas kvar, även om lagstiftarna i olika utsträckning försöker begränsa det.

Återigen en investerartyp man som bolagsledning helst slipper.

Undantaget kan vara om ni anser att er aktie tryckts upp för högt på grund av knapphetsprissättning och ​otillräcklig likviditet.

Det är ​dock värt att komma ihåg att blankning inte alltid är negativt, eftersom det bidrar till att skapa likviditet i en aktie. För att någon ska kunna köpa aktier, måste det finnas säljare och här har blankare en roll.

Denna typ av investerare har också den fördelen framför andra att ni VET med säkerhet att de kommer att köpa er aktie i framtiden. Därtill blir de utan undantag tvungna för att lämna tillbaka aktierna de lånat.

Fokus: ​Övervärderade bolag, ​förbisedda risker, ledningshybris

bullhorn

​Din pitch: ​​​​​​​Vanligtvis ingen, om ​ni inte själva vill bromsa "kurshysteri"

Fokus: ​​​​​​​Övervärderade bolag, ​förbisedda risker, ledningshybris

bullhorn

​Din pitch: ​​Vanligtvis ingen, om ​ni inte själva vill bromsa "kurshysteri"

​Världens bästa investerare

​Det finns många framgångsrika investerare genom historien.

​De mest tongivande av dessa ​har min vän och tidigare kollega Magnus Angenfelt förtjänstfullt redogjort för i boken "Världens 99 bästa investerare".

​Magnus har också bidragit med sin kunskap och erfarenhet när jag har skrivit det här blogginlägget.

Världens bästa investerare

Om du jobbar med investor relations kommer du att konfronteras med många olika investerare.

Med kunskapen om vad som driver deras investeringsbeslut är du tveklöst bättre rustad när du ska "marknadsföra" er aktie. Inte minst när du ska analysera era befintliga aktieägare och bestämma vilka nya aktieägare ni skulle vilja ha.

Låt mig avsluta med en liten checklista:

 • check
  ​​Sätt er in i olika kategorier och typer av investerare
 • check
  ​Formulera mål för ägarbilden
 • check
  ​Identifiera ”önskade” investerare
 • check
  ​Skräddarsy budskapen
 • check
  ​Kom ihåg att ”rätt” ägarmix förändras över tid

​Som sagt, investor targeting bör finnas på agendan hos alla publika bolag. För ni kan och ni bör arbeta aktivt med att skapa den ägarstruktur som är mest gynnsam för ert bolag.

Berätta gärna om era egna erfarenheter i kommentarsfältet nedan.

Investor targeting bör finnas på agendan hos alla publika bolag. För ni kan och ni bör arbeta aktivt med att skapa den ägarstruktur som är mest gynnsam för ert bolag.
Formulera mål för ägarbilden
Sätt er in i olika kategorier och
typer av investerare
Identifiera ”önskade” investerare
Skräddarsy budskapen
”Rätt” ägarmix ändras över tiden

Värdeinvestering är förmodligen den vanligaste och mest kända av alla investeringsstrategier.
Konceptet är väldigt enkelt. Hitta bolag som prissätts lägre än sitt beräknade värde.
Värdeinvesteraren fokuserar på aktier med ”starka fundamenta”, det vill säga vinst, utdelning, substansvärde och kassaflöde, och som givet sin kvalitet handlas med en ”rabatt”.
Denna strategi baseras på att dessa aktier kommer att uppvärderas när marknaden korrigerar den ”felaktiga” värderingen.
Av framgångsrika investerare genom historien har det visat sig att denna strategi varit dominerande, och har tillämpats av ikoner som bland andra Benjamin Graham och Warren Buffet.
Även om denna strategi visat sig ge hög och uthållig avkastning har det funnits perioder när den fungerat betydligt sämre än andra strategier. Ett tydligt exempel på detta var under 1990-talet, då snabbväxande teknikbolag var i fokus.
Värdeinvesterare (value investor)

Leave a Comment: