Löpande rådgivning

Löpande rådgivning innebär att Box IR ställer kvalificerad konsulthjälp till kundens förfogande för resursförstärkning och rådgivning samt som bollplank i kommunikationsfrågor, idéarbete och omvärldsbevakning. Vår ambition är att alltid finnas tillgängliga; telefonkonsultation kan ske på kort varsel och personligt möte med lite framförhållning.

Beroende på omfattning kan ett löpande rådgivningsuppdrag bland annat innehålla:

  • Innehåll (copy) och struktur för kvartalsrapporter och årsredovisningar
  • Förberedelser och praktisk hantering för presentationer av kvartalsrapporter, såsom att boka lokal/operatör, ta fram Q&A och bjuda in deltagare
  • Copy och/eller rådgivning till ledning och styrelse i samband med pressmeddelanden
  • Bistå ledning och styrelse i kontakten med Nasdaq OMX, FI eller finansiella rådgivare
  • Uppdatera investerarsidorna på webben

Fördelarna med löpande rådgivning är tillgång till hjälp på kort varsel av konsulter som är väl insatta i ert bolag, marknad och förutsättningar. Det kan också vara ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla compliance och sköta informationsgivning till och relationer med investerare och analytiker utan att behöva anställa egen personal.