Finansenkät värdeskapande kommunikation

Finansmarknadsenkäten

Värdeskapande kommunikation

Box IR genomför årligen en enkätundersökning bland svenska aktiemarknadsproffs för att ta reda på vad de anser om börsbolagens kommunikation. Enkäten är en "top of mind"-undersökning. Det vill säga att respondenterna vägleds inte till vilka bolag de fyller i under "Skapat värde med sin kommunikation" respektive "Förstört värde med sin kommunikation".

Svaren sammanställs till en lista som visar svenska large cap-bolag, sorterat utifrån nettoresultat framräknat som antal positiva (skapat värde) minus antal negativa (förstört värde) omnämnanden i vår enkät. Rankinglistorna hittar ni under respektive årtal under "Bolagsranking:" här invid.