Box IR
Sharing is caring!

Därför ska du alltid kommunicera dåliga nyheter

Dåliga nyheter är ingen höjdare.

Speciellt inte när informationen riskerar att sänka företagets förtroende och aktiekurs. Att få besvikna eller arga aktieägare på halsen är sannerligen ingen drömsits för en företagsledning.

Därför är det kanske inte så konstigt att många bolag dröjer med offentliggörandet av sådan information, eller ännu värre, underlåter att alls kommunicera den dåliga eller obehagliga nyheten till marknaden.

Denna strategi är ingen bra idé.

Glöm inte börsreglerna

För det första strider det sannolikt mot börsreglerna och för det andra bidrar det inte till att långsiktigt höja förtroendet för bolag och företagsledning.

Låt oss vara ärliga, alla bolag drabbas någon gång av dåliga nyheter eller bakslag. Det förväntar sig också investerare och analytiker.

Företagsledare som snabbt och tydligt kommunicerar dåliga nyheter och visar handlingskraft genom att presentera en åtgärdsplan beundras av marknaden.

Investerare och analytiker vill höra den korrekta historien direkt från bolaget innan rykten och potentiellt felaktig eller ofullständig information sprider sig.

Eftersom dåliga nyheter oftast når aktiemarknaden förr eller senare, vinner man inget med att lägga locket på.

Undvik ryktesspridning

Hur svårt det än kan vara att rakryggat erkänna problem och brister så fort de uppstår, så bidrar det till ett ökat förtroende för bolaget i det långa loppet.

En företagsledning som inte själva tar kommandot när det gäller att kommunicera dåliga nyheter kommer obönhörligen att kontaktas av analytiker, investerare och media när ryktet sprider sig. När ledningen då tvingas bemöta detta har man målat in sig i ett hörn.

Att inte kommentera tolkas förmodligen som att informationen eller ryktet stämmer. Att bekräfta ryktet innebär selektiv informationsgivning, vilket bryter mot börsens noteringsavtal. Slutligen, att förneka ryktet är att ljuga, vilket raserar ledningens förtroende om det senare visar sig stämma.

Noterade bolag bör sträva efter att alltid vara först med att kommunicera dåliga nyheter.

Click to Tweet

Ta kommandot själv

Noterade bolag bör sträva efter att alltid vara först med att kommunicera dåliga nyheter. Detta kan till och med vara positivt för aktien och inte minst marknadens förtroende för bolaget.

Ett bra IR-team ser inte bara till att informationen kommuniceras, utan också att den uppfattas på det sätt som bolaget avser.

För att uppnå detta behövs en god inblick i hur aktiemarknadens aktörer fungerar.

About the Author Tomas Öqvist

Creative communicator & investor relations expert with proven ability to juice up a story and get the message through. Tomas has worked many years as an equity analyst and is a founding partner of Box IR.

follow me on:

Leave a Comment: