Box IR
Sharing is caring!

Aktieägarna ”gisslan” i bolagens rabatterade nyemissioner

Nyemissioner har blivit alltmer synonymt med bolagskriser. Det räcker med att nämna några av det senaste årets uppmärksammade fall som PA Resources, Northland Resources och KappAhl för att förstå att aktieägarna får stora skälvan vid blotta tanken.

Att ta in pengar i en nyemission tillhör därför knappast önskesysselsättningen för en styrelse och VD och det är kanske förklarar varför många bolag väntar i det längsta med att fatta detta svåra beslut. Det tycks som att man vänder sig till börsen, en gång den främsta vägen till riskkapitalförsörjning, först när alla andra finansieringslösningar är uttömda och bolaget står på ruinens brant. Knappast en drömsits när man ska övertyga investerare om att skjuta till nya pengar. Särskilt inte när merparten av emissionsbeloppet ska användas till defensiva åtgärder som att betala av skulder eller lösa dyra leasingupplägg.

För investmentbankerna är nyemissioner lite av en ”våt dröm” medan befintliga aktieägare har få anledningar att jubla.

Click to Tweet

För investmentbankerna är nyemissioner lite av en ”våt dröm” medan befintliga aktieägare har få anledningar att jubla. Arvodet till de finansiella rådgivarna baseras ju på emissionsbeloppet, oavsett hur stor aktieutspädningen blir. Kostnaden belastar ju dessutom inte kundens egen kassa utan dras från de pengar som nya och befintliga aktieägare betalar in. Målet blir därför att få emissionen fulltecknad till varje pris och här används ofta en kombination av två strategier:

1

Emissionsgaranti

Den första är att hitta investerare som kan garantera emissionen, dvs att helt eller delvis teckna sig för de aktier som befintliga ägare och eventuellt nya investerare inte vill ha. En emissionsgaranti är inte gratis, eftersom garanterna vill ha rejält betalt för risken att eventuellt bli sittande med fler aktier än de tänkt sig.

2

Kraftig rabatt

Den andra strategin handlar om att ta de befintliga aktieägarna som ”gisslan” genom att göra en nyemission med företrädesrätt till en så kraftig rabatt att en aktieägare som inte tecknar sig får se sitt innehav utspätt till en fraktion av den tidigare ägarandelen. Det är idag inte ovanligt med en teckningskurs i en företrädesemission som ligger 80-90 procent under aktiekursen vid offentliggörandet. Det innebär att en aktieägare som avstår från att teckna kan få se sin ägarandel krympa till en tiondel, ofta på ett börsvärde som inte är påtagligt högre än innan emissionen. Kort sagt ingen vidare affär.

För bolag som tvingas till desperata nyemissioner handlar det om ett sargat förtroende. Ofta uppkommer detta genom att styrelse och företagsledning har skjutit problemen framför sig och dessutom negligerat relationen med sina investerare. Att mörka svårigheter och dessutom underlåta att informera till sina ägare kan dessvärre vara en spik i kistan för bolaget, något som blir smärtsamt tydligt den dagen man behöver be marknaden om kapitaltillskott.

About the Author Tomas Öqvist

Creative communicator & investor relations expert with proven ability to juice up a story and get the message through. Tomas has worked many years as an equity analyst and is a founding partner of Box IR.

follow me on:

Leave a Comment: