Box IR
Sharing is caring!
Trelleborg bästa IR-team 2016

Trelleborgs IR-chef berättar om sitt recept för framgång

Trelleborg har haft en bra utveckling i Box IR:s Finansmarknadsenkät sedan Christofer Sjögren tillträdde som IR-chef för bolaget.

För andra året i rad vinner Trelleborg kategorin "Sverige bästa IR-team" och hamnar på fjärde plats i rankingen över de svenska börsbolag som skapar mest värde med sin kommunikation.

Christofer Sjögren IR-chef Trelleborg

Med konsekventa topplaceringar är det ingen slump.

Jag tog kontakt med Christofer för att få höra om hans recept för framgång i IR-arbetet.

TÖ: Hur länge har du varit IR-chef på Trelleborg?

CS: Jag började som IR-chef på Trelleborg hösten 2011.

TÖ: Vad var din bakgrund innan du tog jobbet?

CS: Jag har en lång bakgrund som finansanalytiker på diverse investmentbanker, t ex Carnegie, Danske Bank och Deutsche Bank.

En kortare period var jag också IR-konsult till mindre och mellanstora börsbolag utan egen IR-funktion.

TÖ: Hur många medarbetare består Trelleborgs IR-team av?

CS: Det är tämligen litet, det består av mig. Självklart får jag stor uppbackning av såväl CEO Peter Nilsson och CFO Ulf Berghult i IR-arbetet. Vi reser ofta på roadshows tillsammans.

TÖ: Vad tror du är hemligheten bakom att ert IR-team är så uppskattat bland svenska analytiker och investerare?

CS: Jag tror att jag har min analytikerbakgrund att tacka för mycket – jag är fortfarande nyfiken på att lära mig mer om i princip allt, vilket gör att jag kanske är en intressant samtalspartner för investerare som vill gå in på djupet.

Jag har även från början betraktat analytiker och investerare som mina ”kunder”, dvs jag försöker hålla en hög servicegrad. Till exempel får jag ofta höra att jag ger snabb respons på frågor.

"Jag tror att jag har min analytikerbakgrund att tacka för mycket", Christofer Sjögren, IR-chef Trelleborg

Click to Tweet
TÖ: Vad anser du kännetecknar en bra IR-avdelning?

CS: God kunskap om såväl den finansiella som den operationella sidan av företaget. För att vara en intressant samtalspartner bör man ha adekvat och aktuell kunskap om både produkter och marknader som företaget verkar på.

Har man inte det slutar det med att finansaktörerna förbigår IR, och ringer andra inom företaget som sitter på svaren. Då avlastar du inte CEO och CFO som det var tänkt.

Att vara konsekvent i informationsgivandet är också av största vikt, oavsett om företaget befinner sig i med- eller motgång.

TÖ: Vad är det mest utmanande med ditt jobb och vad är det som tar mest tid i anspråk för dig som IR-chef?

CS: Trelleborg är marknadsledare inom en lång rad polymer-nischer, där varje nisch har sin egen uppsättning konkurrenter och förutsättningar.

Det blir mycket jobb med att hålla sig uppdaterad på vad som händer inom varje segment, både internt i bolaget men även bland konkurrenter. Men det är en utmaning som jag tycker om.

"Ut och däng väska! Syns och hörs du inte, så finns du inte.", Christofer Sjögren, IR-chef Trelleborg

Click to Tweet
TÖ: Har du några konkreta råd till de IR-team som vill ha ett bättre erkännande från finansmarknaden?

CS: Ut och däng väska! Jag har dagliga kontakter med investerare, och dessvärre är det ju så för många mindre och medelstora börsbolag att syns och hörs du inte, så finns du inte.

Jag tycker det också är viktigt att ha ett klart och tydligt budskap, som givetvis måste stämmas av med koncernledningen först. Men en IR som inte vågar svara på tuffa frågor gör ingen glad.

"En IR som inte vågar svara på tuffa frågor gör ingen glad.", Christofer Sjögren, IR-chef Trelleborg

Click to Tweet

Läs mer om Finansenkät 2016...

Leave a Comment: