Integritetspolicy

För oss på Box IR har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras tryggt och etiskt. Din integritet är mycket viktig för oss. Därför välkomnar vi GDPR – en ny EU-förordning som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018. Vi har tagit fram denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicerar och använder oss av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet förstärks och du får större kontroll över dina uppgifter.

Hur använder vi informationen du lämnar till oss?

Generellt använder vi personuppgifter i syfte att administrera vår verksamhet, ge kundservice och tillgängliggöra tjänster till våra befintliga och potentiella kunder.

Box IR kommer inte att erhålla någon personlig information om dig när du besöker vår webbplats såvida du inte väljer att lämna sådan information till oss. Inte heller kommer sådan information att säljas eller på annat sätt överföras till tredje part utan godkännande av användaren vid tidpunkten för registrering.

Följande beskriver hur och på vilka grunder vi använder personuppgifter

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig, fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för tjänsten och/eller produkten, kreditupplysning, registervård samt hantera synpunkter och reklamationer av tjänster och produkter.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse 

Utveckla och förbättra våra tjänster och produkter

Vi behandlar kunduppgifter, såsom att vi gör urval och genomför kundundersökningar, för att utveckla och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och produkter som vi kan erbjuda dig samt våra processer och metoder.

Rättslig grund: berättigat intresse 

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna tillhandahålla kundservice och för att ständigt kunna utbilda våra medarbetare samt förbättra vårt arbetssätt för att på så vis erbjuda dig bästa möjliga service.

Rättslig grund: fullgörande av avtal, intresseavvägning (Box IR har berättigat intresse av att kunna upprätthålla en god kundservice) 

Direktmarknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter, exempelvis genom att analysera och bearbeta statistik, för att kunna erbjuda dig relevanta erbjudanden avseende våra produkter och tjänster. Marknadsföringen kan ske via t ex brev, telefon, sms och e-post.

Rättslig grund: berättigat intresse 

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse 

Cookies

När du besöker vår hemsida, kommer Box IR att få viss information om dig under ditt besök. I likhet med andra kommersiella webbplatser, använder vi en vanlig teknik som kallas "cookies" (se förklaring nedan, "Vad är cookies?") för att samla in information om hur vår webbplats används. Information som samlats in via cookies kan inkludera datum och tid för besök, vilka sidor som visats, tid på vår webbplats samt din IP-adress. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är cookies?

En cookie är ett mycket litet textdokument som ofta inkluderar en anonym unik identifierare. När du besöker en webbplats begär webbplatsens dator din dator om tillstånd att lagra filen i en del av din hårddisk specifikt avsedd för cookies. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om webbläsarens inställningar tillåter det, men (för att skydda din integritet) webbläsaren tillåter endast webbplatsen att få tillgång till cookies som den har skickat till dig, inte de cookies som skickats till dig via andra platser.

IP-adresser

IP-adresser används av datorn varje gång du är ansluten till Internet. Din IP-adress är ett nummer som används av datorer i nätverket för att identifiera din dator. IP-adresser samlas automatiskt in av vår webbserver som en del av profil- och demografiska data som kallas "trafikdata" så att data (t.ex. webbsidor du begär) kan skickas till dig.

E-mailpolicy

Vi avskyr spam lika mycket som du gör. Därför gör vi allt vi kan för att hålla din e-postadress konfidentiell. Vi säljer inte, hyr inte ut eller leasar våra prenumerationslistor till tredje part, och vi kommer inte att ge dina personuppgifter till någon tredje part om vi inte tvingas göra det enligt lag.

Vi följer svensk Marknadsföringslag (1995:450) och därför måste det i all e-post som skickas från vår organisation tydligt framgå vem som är avsändare och det måste finnas tydlig information om hur man kontaktar oss. Du har alltid möjlighet att välja om du vill fortsätta ta emot meddelanden från oss eller inte. Instruktioner för att ändra dina uppgifter eller avregistrera finns längst ned i varje e-postutskick du får från oss.

Vi kommer att använda din e-postadress enbart för att ge dig aktuell information om Box IR och vår verksamhet.


Kontakt

Om du har några frågor om vår integritetspolicy, eller något annat om vår hemsida, vänligen kontakta oss.

E-mail: info@boxir.se

Telefon: 0705-543440